ValidationFx
Support This Project polski English
Pobierz
ValidationFx 1.0
Release (x86)

Binaria ValidationFx 1.0 [Windows, Linux, Unix]

Zawsze najnowszą stabilną wersję ValidationFx możesz pobrać ze strony projektu na SourceForge. W folderze znajdziesz skompilowane binaria niezależne od platformy. Do celów produkcyjny używaj tylko wydań oznaczonych jako Release.
Pobierz
dokumentację
ValidationFx 1.0

Dokumentacja ValidationFx 1.0

Angielskojęzyczna dokumentacja do najnowszej stabilnej wersji biblioteki w formacje HTML.
Pobierz
kody źródłowe
ValidationFx 1.0

Kody źródłowe ValidationFx 1.0

Archiwum z kodami źródłowymi wersji najnowszej stabilnej wersji. Źródła do tej wersji możesz również ściągnąć prosto z systemu kontroli wersji SVN przy pomocy polecenia:
svn co https://validationfx.svn.sourceforge.net/svnroot/validationfx/tags/v1.0
Najświeższe źródła zawsze ściągniesz poleceniem:
svn co https://validationfx.svn.sourceforge.net/svnroot/validationfx/trunk
Get ValidationFx at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads